Over Gedraag je!

Waartoe wil jij mensen bewegen?

Mensen die zichzelf willen ontwikkelen, lezen vaak zelfhulpboeken en volgen trainingen of therapie. Dit leidt tot waardevolle inzichten, maar het is meestal niet gemakkelijk om deze in het dagelijkse leven toe te passen. Want enkel iets wéten, leidt helaas zelden tot dóen.
Gedraag je! vertaalt inzichten voor persoonlijke ontwikkeling daarom naar aanstekelijke, tastbare tools, die helpen om gedrag in praktijk te brengen. Zodat jouw boodschap daadwerkelijk omgezet wordt in dóen!

De omgeving als inspiratiebron

Door de grote invloed die de omgeving heeft op ons gedrag, is de omgeving de inspiratiebron bij het ontwerpen van de tools.

Het grootste deel van ons handelen is een onbewuste reactie op onze omgeving. Dingen die we zien en horen, de spullen waarmee we ons huis inrichten, de mensen om ons heen; het zijn allemaal prikkels in onze omgeving waar we sterk door beïnvloed worden. Dit gebeurt zonder dat we dit door hebben (denk bijvoorbeeld aan een zak met chips, die ‘ineens’ leeg is). Hierdoor is het vaak lastig om gedrag te veranderen, ook als we goed weten ‘hoe het zou moeten’ en ons voornemen nog zo standvastig is. De truc is om onze omgeving zo vorm te geven, dat ons onbewuste hierop reageert met gewenst gedrag. De tools van Gedraag je! spelen in op deze wetenschap.